Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Mức độ rủi ro vẫn còn cao

Thị trường giảm nhẹ, hai chỉ số vẫn giao dịch tại mức hỗ trợ của đường SMA200, bên mua và bên bán suy yếu so với phiên trước, chỉ số VN-Index tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ trung hạn 466 – 470. Khối lượng giao dịch ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư tỏ ra rất thận trọng và không có hiện tượng mua/bán đuổi trong phiên hôm nay.