Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Lực mua suy yếu tại các mức kháng cự 490 và 64

Thị trường tăng điểm nhẹ, cả hai chỉ số đều biến động hẹp và xuất hiện dạng mẫu hình nến SpinningTops với khối lượng giảm nhẹ so với phiên trước đó cho thấy trạng thái cân bằng giữa bên mua và bên bán. Đồng thời, cả hai chỉ số cũng giao dịch sát các mức kháng cự 490 của chỉ số VN-index và 64 của chỉ số HNX-Index, đây được xem là những mức kháng cự tâm lý.