Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Lực mua suy yếu

Đà giảm tiếp tục duy trì, lực mua đẩy giá lên đã có dấu hiệu suy yếu và khó giữ vững mức giá tham chiếu về cuối phiên ở hầu hết các mã. Sắc xanh vẫn duy trì trên các mã cổ phiếu trụ của hai sàn giúp cả hai chỉ số phục hồi nhẹ gần mức đóng cửa về cuối phiên. Cả hai chỉ số đều xuất hiện mẫu hình nến Hammer, đây là một dạng nến thường xuất hiện sau các phiên giảm mạnh và cảnh báo đảo chiều. Khối lượng giao địch giảm nhẹ so với phiên trước đó.