Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Lực mua đẩy giá suy yếu – Hai chỉ số xác nhận tín hiệu đảo chiều

Lực mua đẩy giá suy yếu, bên bán chấp nhận giá thấp khiến cho hai chỉ số giảm điểm và chưa bứt phá được mức kháng cự của đường trung bình SMA20. Ngoài ra, các chỉ số xuất hiện các mẫu hình nến Evening Star cho thấy tín hiệu đảo chiều đã được xác nhận rõ ràng.