Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Kiểm tra vùng hỗ trợ lần cuối

Hai chỉ số tăng nhẹ về cuối phiên, lực cầu gia tăng tích cực ở nhóm cổ phiếu Bluechips và dòng cổ phiếu đầu cơ. Hai chỉ số giữ vững các vùng hỗ trợ mạnh là 492 – 495 của chỉ số VN-Index và 61.4 của chỉ số HNX-Index, đặc biệt chỉ số HNX-Index xuất hiện dạng nến Bullish Hammer tại vùng hỗ trợ 61.4 cho thấy thị trường đã lấy lại điểm cân bằng sau phiên điều chỉnh mạnh.