Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Kiểm tra lực cầu tại mức 500 điểm trong phiên ngày mai

Thị trường có diễn biến trái chiều, chỉ số VN-Index giảm điểm sau tín hiệu cảnh báo đảo chiều trong phiên hôm qua và hoàn thành mẫu hình nến Evening Star cho thấy khả năng giảm điểm có thể tiếp diễn trong phiên ngày mai, còn chỉ số HNX-Index hình thành mẫu hình nến Spinning Tops và giao dịch trên mức 61.0 điểm. Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn tăng trên mức trung bình khối lượng 30 ngày, đây là điểm tích cực cho thấy nhịp kiểm tra lực cầu trong phiên điều chỉnh hôm nay là thành công.