Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Kịch bản phiên giao dịch 15/06/2012 có lặp lại?

Cả hai chỉ số tăng mạnh kèm khối lượng vượt lên trên mức khối lượng trung bình trong 1 tháng, đặc biệt diễn biến thị trường hôm nay đã chịu tác động nhiều từ hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Theo quan sát biểu đồ kỹ thuật, hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ ETF cũng đã từng xảy ra tương tự trong phiên giao dịch 15/06/2012 và sau đó thị trường đi ngang kèm thanh khoản thấp trong các phiên tiếp theo.