Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Kịch bản đi ngang sẽ lặp lại khi thanh khoản thấp

Hai chỉ số tiếp tục xu hướng đi ngang với khối lượng duy trì ở mức thấp, nhưng hai chỉ số giữ được các mức hỗ trợ 485 điểm của chỉ số VN-Index và 62.5 điểm của chỉ số HNX-Index. Nhìn chung, thị trường vẫn biến động trong biên độ hẹp và chưa có tín hiệu cải thiện về khối lượng giao dịch, trạng thái tích cực diễn ra phần lớn ở nhóm cổ phiếu Bluechips.