Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Hồi phục từ hỗ trợ

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN30 trở lại mức Tích cực, tương đồng với tín hiệu của các chỉ số còn lại. Tuy nhiên, VNMidcap, VNSmallcap và VN-Index mới là những chỉ số diễn biến khả quan nhất khi đã thiết lập những mức cao lịch sử mới. 

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường sẽ có những nhịp rung lắc khi chỉ số VN30 kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ MA10 ngày tại 1525 điểm vừa vượt qua. Sau nhịp kiểm định này, lực mua có thể sẽ hồi phục về phía cuối ngày giúp các chỉ số có một phiên tăng điểm. Theo đó, chỉ số đại diện VN-Index sẽ hướng lên mục tiêu tiếp theo tại vùng 1500-1520 điểm, VN30 hướng lên mức đỉnh gần nhất tại 1540-1560 điểm, HNX-Index sẽ tiến gần hơn với mức đỉnh 2007 tại 462 điểm trong khi VNMidcap, VNSmallcap có thể thiết lập những mức cao lịch sử mới. Ngưỡng stoploss tham chiếu theo chỉ số VN-Index hiện có thể nâng từ mốc 1445 điểm lên mốc 1460 điểm.

Powered by Froala Editor