Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - HNX-Index lập đỉnh lịch sử

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 duy trì mức Trung tính với hỗ trợ MA20 ngày tại 1517 điểm. Ngược lại, các chỉ số như HNX-Index, VNSmallcap đã củng cố đà tăng với việc lập mức cao lịch sử mới.

Powered by Froala Editor