Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - HNX: Hạ bậc ngắn hạn xuống GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 0,95% về mức 371,75. Dự báo xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều GIẢM. Chúng tôi đang chú ý ngưỡng hỗ trợ quan trọng 371, mức thấp nhất kế từ ngày 26/5. Ngưỡng hỗ trợ trung hạn quan trọng từ năm 2009 là 350. HNX giảm 1,21%, đóng cửa ở mức 60,62. Sau khi giảm bậc xuống ÍT BIẾN ĐỘNG ngày hôm qua, mức dự báo xu hướng ngắn hạn cho HNXIndex được điều chỉnh xuống GIẢM, do chỉ số đóng cửa dưới chỉ báo xu hướng của chúng tôi trong khi đường xung lượn