Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Gia tăng tỷ trọng trong nhịp điều chỉnh

Hai chỉ số rung lắc nhẹ về phiên chiều khi quay lại vùng đỉnh cũ trong phiên 08/10/2013, đồ thị giá của hai chỉ số tiếp tục giao dịch ngoài đường Downtrend trung hạn. Khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ổn định mặc dù hai chỉ số đang giao dịch tại các vùng kháng cự ngắn hạn.