Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Dòng tiền có dấu hiệu gia tăng trở lại

Thị trường có diễn biến trái chiều trên cả hai chỉ số, nhóm cổ phiếu Bluechips và Penny nhanh chóng phục hồi về cuối phiên, khối lượng tăng nhẹ nhưng vẫn giao dịch dưới mức trung bình 20 ngày. Cả hai chỉ số xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer cho thấy bên mua đang nổ lực đẩy giá cổ phiếu.