Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Đạt mục tiêu ngắn hạn 435 & 74. Đợi tín hiệu MUA

Chỉ số VNI hôm nay giảm 1,7% hay 7,63 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 434,95. Sàn HNX giảm 3,07% hay 2,34 điểm và chốt phiên tại ngưỡng 73,81. Cả hai chỉ số đều đạt giá mục tiêu của chúng tôi là 435 và 74, cũng chính là ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 38,2% tính từ điểm thấp nhất tháng Một so với mức đỉnh gần đây nhất trong tháng Năm.