Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Danh sách 25 cổ phiếu quan sát: Tâm lý thị trường vẫn yếu.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Khi nhìn vào đồ thị hàng ngày của VNI & HNX (trang 2), có thể thấy đường xung lượng (động lực tạo nên xu hướng) vẫn đang trong chu kỳ giảm trong khi chỉ báo xu hướng (cho thấy hướng di chuyển của xu hướng) vẫn đi xuống. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nêu ra ngưỡng mục tiêu thị trường cần đạt được để thay đổi xu hướng, cụ thể là 418,8 cho HSX và 67,39 cho HNX. Vì vậy, cả hai sàn cần tăng khoảng 3,3% (VNI) và 4,3% (HNX) để có tín hiệu tích cực hơn. Chúng tôi hiện