Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Đà tăng ngắn hạn vẫn duy trì bền vững

Hai chỉ số tăng nhẹ với khối lượng giảm so với phiên trước cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng và hiện tượng mua đuổi cũng suy yếu hơn so với các phiên trước. nhưng dòng tiền vẫn duy trì tích cực ở hầu hết các mã cổ phiếu và chưa có hiện tượng đảo chiều mạnh.