Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Cung có dấu hiệu cạn dần, nhưng lực cầu vẫn còn yếu

Thị trường giảm điểm trên cả hai chỉ số với khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, trong đó chỉ số VN-Index giảm 0.2% và chỉ số HNX-Index giảm 0.77%. Theo biểu đồ kỹ thuật, lực cung có tín hiệu cạn dần, nhưng lực cầu vẫn duy trì ở mức thấp, cả hai chỉ số có xu hướng đi ngang và biến động hẹp. Trong đó chỉ số HNX-Index vẫn chưa vượt qua được đường Downtrend ngắn, nhưng chúng tôi cho rằng chỉ HNX-Index rất khó có thể xuyên thủng vùng giá 54 – 55.