Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Có khả năng đảo chiều ngắn hạn, bất chấp đợt giảm hôm nay

Sau khi chỉ số VNI và HNX đạt mức giá mục tiêu của chúng tôi là 430 và 74 vào ngày 18/05, chúng tôi quyết định nâng bậc đánh giá ngắn hạn lên TĂNG. Vì vậy chúng tôi đã thông báo ngay lập tức cho khách hàng vào ngày 22/05. Tuy nhiên, hôm nay cả hai chỉ số đã không giữ được mức tăng tại các ngưỡng này. Hôm nay, chỉ số VNI giảm 2,50% hay 11,19 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 436,75. Chỉ riêng GAS và VCB đã lấy đi tổng cộng 5,2 điểm, gần một nửa giá trị của hôm nay.