Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chu kỳ tăng trước tết có thể lặp lại

Thị trường giảm điểm sau 6 phiên tăng liên tiếp với khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước đó, trong đó chỉ số VN-Index giảm dưới mức 480 và hình thành mẫu hình Evening Star – Một trong những mẫu hình cảnh báo áp lực giảm vẫn có thể diễn ra trong phiên ngày mai, còn chỉ số HNX-Index vẫn giao dịch dưới mức 64 điểm.