Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chốt lời MSN & DIG ở 29% và 34%

Xu hướng VNIndex và HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 0,74% hay 3,07 điểm đạt 410,91 điểm. Sự kiện này diễn ra sau khi chỉ số tăng lên mức cao mới của năm là 422,19 điểm. Có vẻ như mức 420-425 điểm là ngưỡng rất khó vượt qua. Tuy nhiên, các chỉ báo ngắn hạn và trung hạn vẫn cho thấy thị trường tăng. HNX giảm 0,59% hay 0,38 điểm đóng cửa tại 63,89 điểm. Cũng trong ngày hôm nay HNX đã chứng kiến mức cao mới của năm ở 65,98 điểm. Cũng như ở HOSE, khả năng tăng của HNX là khá cao. Chúng tôi chốt