Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VNI tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy

Hai chỉ số tiếp tục giảm nhẹ, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp so với các phiên trước đó. Chúng tôi nhận thấy khối lượng dần cải thiện khi hai chỉ số giảm mạnh trong phiên, điều này cho thấy lực mua chủ yếu tập trng ở các vùng giá thấp vì mức độ thận trọng vẫn còn rất lớn.