Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VNI tiến gần đường kháng cự ngắn hạn 428 điểm

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Chỉ số VN-Index hôm nay giảm 0,33% hay 1,42 điểm đóng cửa tại ngưỡng 425,56 điểm trong khi chỉ số HN-Index giảm 0,64% hay 0,45 điểm đóng cửa tại ngưỡng 70,34 điểm. Theo các mô hình xung lượng và xu hướng của chúng tôi, mô hình kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang tích cực. Chỉ số VNI chạm đường kháng cự ngắn hạn như trong đồ thị ở trang 2. Chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư rất chú ý ngưỡng này.