Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VN-Index xác nhận nhịp phục hồi ngắn

Hai chỉ số có xu hướng phục hồi về cuối phiên, chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer và giao dịch trên biên dưới của kênh tăng giá, còn chỉ số HNX-Index đi ngang so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, khối lượng sụt giảm cho thấy bên mua vẫn còn tỏ ra rất thận trọng và chủ yếu tập trung ở vùng giá thấp.