Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số kỹ thuật trung hạn và ngắn hạn vẫn tích cực.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex đóng cửa tăng 0,28% lên 358,86 sau khi chạm mức 363,5. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng tiếp theo là 375, cũng là ngưỡng hỗ trợ mạnh trong tháng Mười Một/Mười Hai. VNI giảm 11,5% sau khi trượt khỏi mức này trong đầu tháng Mười Hai. Như vậy, ngưỡng hỗ trợ trong quá khứ có thể trở thành ngưỡng kháng cự tương lai và ngược lại. Mục tiêu Q1/2012 của chúng tôi vẫn là mốc 425. Chúng tôi khuyến nghị các mã MSN, HPG và FPT (tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã đầy t