Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số HNX-Index có thể biến động mạnh trong tuần sau

Thị trường phục hồi trong phiên cuối tuần, lực mua tỏ ra áp đảo về cuối phiên trên cả hai sàn khi lực bán không còn diễn ra mạnh vào cuối phiên. Chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Harami tại vùng hỗ trợ 498 – 500 và khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 30 ngày cho thấy chỉ số này đã có một phiên Throwback thành công. Còn chỉ số HNX-Index lấy lại mức 61.0 với khối lượng giao dịch ở mức thấp cho thấy áp lực bán đã yếu dần khi chỉ số này tiến về gần vùng đáy cũ trước đó.