Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Cả hai chỉ số chạm vùng kháng cự nhạy cảm – Tín hiệu cảnh báo đảo chiều

Thị trường tăng mạnh trên cả hai sàn, đặc biệt các mã đầu cơ bên sàn HNX đã có mức tăng ấn tượng giúp chỉ số HNX-Index tăng hơn 3.5%. Cả hai chỉ số chạm các ngưỡng kháng cự Fibo 38.2% của VN-Index (tức là mức 418) và Fibo 23.6% của HNX-Index. Khối lượng tăng mạnh trên cả hai sàn.