Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Bên bán chờ đợi - Tiếp tục thận trọng trong phiên giao dịch đầu tuần

Thị trường tăng nhẹ trên cả hai sàn, nhóm cổ phiếu trụ đã giúp cả hai chỉ số giữ được mức tăng điểm về cuối phiên. Lực bán tăng mạnh dần về cuối phiên khi sự chờ đợi trong phiên sáng đã mất kiên nhẫn hơn. Nhìn chung cả hai chỉ số đều biến động hẹp và đóng cửa gần mức giá mở cửa đầu phiên, đặc biệt chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star, mẫu hình này có thể là dấu hiệu cảnh báo đảo chiều cho phiên tới.