Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Bán VND / VNI & HNX: đánh giá giảm

VNI đóng cửa tại 480,1, giảm 5,97 điểm hay 1,23%. Chỉ số đã không thể vượt qua mốc 492,44 trong ngày thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, đường xung lượng ngắn hạn hiện gần như không biến động ngay trên đường 0. Điều này cho thấy chỉ số có thể sẽ chịu thêm áp lực củng cố hoặc điều chỉnh nhẹ. Do đó, chúng tôi thay đổi đánh giá xu hướng ngắn hạn thành TRUNG LẬP. Nếu chỉ số đóng cửa dưới 474,4 sẽ chuyển xu hướng ngắn hạn sang GIẢM. NgưỠng hỗ trợ mạnh có thể là 475.