Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực ngắn hạn chưa giảm. Chú ý mốc 435 và 74

Trong phần ghi chú nhanh gửi khách hàng vào ngày 14/05, chúng tôi đã thông báo hạ bậc ngắn hạn của chỉ số VNI và HNX xuống GIẢM và trung hạn xuống TRUNG LẬP và dự báo VNI có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống 435 và HNX xuống 74. VN Index hồi phục từ điểm thấp nhất 446,38 để đóng cửa ở mức 449,91, giảm 5,74 điểm (1,26%). HNX tăng từ mức thấp nhất 75,71 và chốt phiên tăng 0,74 điểm (0,96%) lên 77,55. Chúng tôi cho rằng đây chỉ là một phiên hồi phục tạm thời hay còn gọi là “bẫy tăng giá” và vẫn giữ