Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực giảm sâu được đánh giá thấp

Tiếp tục phiên bán của quỹ ETF, hai chỉ số giảm mạnh về vùng hỗ trợ, chỉ số VN-Index giảm về lại mức hỗ trợ của đường Uptrend, còn chỉ số HNX-Index giảm về lại vùng 59.5 – 60.5 và tiếp tục xu hướng đi ngang. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy lực cầu đỡ giá là rất tích cực khi các mã cổ phiếu giảm giá về vùng hỗ trợ.