Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực điều chỉnh vẫn còn, thị trường phân hóa – Không mua mới các mã đã tăng nóng

Thị trường giảm điểm, cả hai chỉ số đều xuất hiện cây nến đen cho thấy lực bán đã có dấu hiệu gia tăng trên cả hai sàn. Khối lượng vượt trên mức trung bình 20 ngày cho thấy thanh khoản của thị trường vẫn đạt ở mức tích cực.