Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực chốt lãi tại nhóm đầu cơ tiếp tục gia tăng

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 quay trở về mức Trung tính với ngưỡng hỗ trợ MA20 tại vùng 1517 điểm. Trong khi đó, các chỉ số còn lại vẫn duy trì tín hiệu ngắn hạn Tích cực dù cho hoạt động chốt lời mạnh vẫn đang diễn ra.

Powered by Froala Editor