Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 29-08-2011 MUA: PGS, giá mục tiêu: 22.500đ/ VNI & HNX: Vẫn dự báo TĂNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai thị trường đã tăng mạnh trong phiên sáng nay và đang hướng đến ngưỡng dự báo của chúng tôi. Việc VNIndex & HNXIndex tiếp tục tăng cao hơn sau khi kiểm tra ngưỡng Fibonaci 38,2% là dấu hiệu của xu hướng tăng bền vững.