Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 27-09-2011- MUA VCB, GMT: 29.500, điểm cắt lỗ 25.900

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số nỗ lực đóng cửa trên mức hỗ trợ sau khi giảm điểm vào hôm qua. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cho VNIndex là 430/428 và cho HNXIndex là 73,1/72,95. Ngưỡng kháng cự mạnh là 444 và 75,1. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG. Dự báo xu hướng trung hạn vẫn TĂNG với mục tiêu cho VNIndex là 540 và 95 cho HNXIndex.