Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 26-10-2011 - MUA: PGS. GMT: 27.000đ (TL tăng giá 12%)

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VN-Index vẫn dao động dưới ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA 414,8, chỉ cách giá đóng cửa hôm nay 0,7%. Ngưỡng MUA cho HNXIndex giảm xuống 69,6 từ mức 69,9. Chúng tôi dự báo cả hai thị trường có thể tăng 10% nếu đóng cửa trên ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA. VNIndex hiện tại được hỗ trợ tốt tại mốc 405-400. 67,45 là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với HNXIndex.