Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 21-09 -2011 Chờ thị trường tạo đáy ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VN-Index đóng cửa dưới mốc 450 trong hôm nay. Chúng tôi hạ bậc dự báo chỉ số xuống ÍT BIẾN ĐỘNG. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng thị trường đang tiến gần đến đáy ngắn hạn. Dự báo xu hướng ngắn hạn cho HNIndex vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG. Ngưỡng hỗ trợ mạnh cho cả hai chỉ số là 440 và 74/73,5.