Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 21-07-2011 VNI & HNX: chưa xác định được đáy ngắn hạn trong hôm nay

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đã kiểm tra ngưỡng 417 trong hôm nay nhưng không thành công và cuối cùng đóng cửa tại 413. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM.