Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 17-08-2011 MUA: HAG & SSI/ VNI kích hoạt tín hiệu MUA ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu MUA ngắn hạn của VN-Index trong hôm nay. Chỉ số đang hướng đến ngưỡng 420. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng xu hướng ngắn hạn của VNI sẽ tăng.