Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 16-11-2011 - HNX nỗ lực tạo đáy. Chú ý ngưỡng kích hoạt MUA tại 64,81

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: HNX đang nỗ lực tạo đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, tín hiệu MUA cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi tiếp tục giữ dự báo GIẢM ngắn hạn cho chỉ số và chờ đợi tín hiệu Mua xuất hiện trước khi thay đổi mức dự báo. Với "Chiến lược theo dõi xu hướng", chúng tôi sẽ quan sát và theo dõi tín hiệu xu hướng xuất hiện trên thị trường chứ không dự đoán. Do đó, HNX cần đóng cửa trên 64,81 (+1% so với mức đóng cửa hôm nay) để kích hoạt tín hiệu MUA ngắn hạn. VNI vẫn còn các