Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 14-10-2011 - Chờ tín hiệu MUA ngắn hạn với FPT, DIG & PVD

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng hiện tại vẫn không thay đổi. Chúng tôi đang chờ các tín hiệu MUA xuất hiện rõ ràng trước khi khuyến nghị tích lũy cổ phiếu. Cả hai thị trường đang cố gắng tạo đáy ngắn hạn khi hồi phục từ mức 407,61 và 68,75. Tuy nhiên, tín hiệu MUA vẫn còn ở ngưỡng khá cao tại 71,8 (đã giảm từ mức 72) và 423,90. Nếu hai chỉ số đóng cửa trên mức này có thể kích hoạt tín hiệu tăng ngắn hạn khoảng 10 - 15%. Chúng tôi đang chờ FPT, DIG và PVD xuất hiện tín hiệu