Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 13-11-2011- PVD và DIG sắp xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex tăng 1,68 điểm, đóng cửa tại mức 412,59 trong khi HNXIndex giảm 0,37 điểm về mức 69,11. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng cho đến hai thị trường đóng cửa trên mốc 422 và 72. Các ngưỡng hỗ trợ lớn tiếp theo là 400 và 68,76. Ngưỡng xuất hiện tín hiệu MUA cho hầu hết cổ phiếu trong danh sách 25 cổ phiếu quan sát của chúng tôi đã giảm do giá giảm. Chúng tôi đang chú ý quan sát PVD và DIG. PVD cần đóng cửa trên mức 38.700đ (tăng 1,3%) để kích hoạt tí