Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 12-09 -2011 PGS: chốt lời 23,7%

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan cho cả hai chỉ số trong ngắn hạn và trung hạn. Mục tiêu trung hạn (3-6 tháng) cho VNIndex và HNXIndex là 540 và 95. Chúng tôi đã bắt đầu đưa ra các khuyến nghị đầu tư trung hạn trong tuần trước khi nhận thấy triển vọng trung hạn của thị trường dự báo sẽ hứa hẹn.