Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 11-08-2011 Dự báo kỹ thuật ngắn hạn: Chứng khoán GIẢM/Vàng TĂNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng ngắn hạn cho VNI & HNX vẫn GIẢM. VNIndex đang cố gắng hồi phục ngưỡng 380 và đóng cửa ở 384,44. Tuy nhiên, cả hai chỉ số cần đóng cửa trên mức 395 và 68,90 mới có thể giảm bớt áp lực lên thị trường.