Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 11-07-2011 HNX: chuyển sang xu hướng GIẢM / VNI: ÍT BIẾN ĐỘNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex vẫn dao động trong xu hướng giảm. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG. Tuy nhiên, chỉ số đang tiến gần về ngưỡng hỗ trợ 423,39.