Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 03-11-2011 - VNI & HNX: Hạ bậc xuống GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi hạ bậc VNIndex & HNXIndex xuống GIẢM do chỉ báo xu hướng của cả hai chỉ số chuyển sang tiêu cực trong khi đường xung lượng ngắn hạn cũng bước vào chu kỳ "Giảm". Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 399 và 65,38. Chỉ khi cả hai chỉ số đóng cửa trên mức 421 và 69,7 mới có khả năng nâng bậc lên mức ÍT BIẾN ĐỘNG hoặc TĂNG. Chúng tôi cắt lỗ 4,9% cho PVD trong hôm nay. KLS và PGS vẫn nằm trong danh sách khuyến nghị ngắn hạn trong khi KBC và DPM tiếp tục được khuyế