Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 01-08-2011 VNI & HNX: Chú ý ngưỡng 398 và 67

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi giữ quan điểm dự báo giảm cho cả hai thị trường. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cho VNIndex là 398 (đã chạm đến trong ngày 26/5) và cho HNXIndex là 67.