Trung tâm phân tích
Quay lại

PGS - MUA - Tăng trưởng nhờ dòng sản phẩm mới CNG - Báo Cáo chi tiết

Tăng trưởng nhờ dòng sản phẩm mới CNG: Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng miền Nam (HNX: PGS) là một trong những công ty kinh doanh khí hóa lỏng hàng đầu Việt Nam, với thị phần chiếm khoảng 29% tại khu vực phía Nam.