Trung tâm phân tích
Quay lại

PGS - MUA - Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20.600 đ/cp - Cập nhật

Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20.600 đ/cp: Chúng tôi vừa đến thăm Công ty CP Khí hóa lỏng miền Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (HNX: PGS) và tiếp tục giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này với giá mục tiêu là 20.600 đồng/cp.