Trung tâm phân tích
Quay lại

PGD - THÊM VÀO - Nhà phân phối độc quyền khí thấp áp - Báo Cáo chi tiết

PGD là nhà phân phối khí duy nhất bằng đường ống cho hộ công nghiệp từ nguồn cung Công ty mẹ - Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas).