Trung tâm phân tích
Quay lại

PC1 - Lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến kết quả tích cực của mảng phát điện - Báo cáo KQKD

- PC1 công bố KQKD quý 2/2022 với doanh thu đạt 1.518 tỷ đồng (-49% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 63 tỷ đồng (-81% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS giảm chủ yếu do (1) lỗ tỷ giá 72 tỷ đồng phát sinh từ các khoản vay bằng USD trị giá 4.000 tỷ đồng và (2) ghi nhận khoản lãi đánh giá lại tài sản ngoài cốt lõi là 262 tỷ đồng  vào quý 2/2021. 

- Lợi nhuận gộp tăng 42% YoY lên 345 tỷ đồng trong quý 2/2022 mặc dù doanh thu giảm trong quý 2/2022 nhờ diễn biến hoạt động ấn tượng của mảng phát điện, vượt trội so với hoạt động kém tích cực của mảng xây lắp điện có biên lợi nhuận thấp. 

- LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 của PC1 đã hoàn thành 29% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho năm 2022 khi chúng tôi hiện chưa đưa khoản lỗ chênh lệch tỷ giá từ các khoản vay bằng USD vào dự phóng. 

Powered by Froala Editor